perjantai 14. helmikuuta 2014

Arvostavalla johtamisella KASVUA

Johtaja ja esimies ovat olemassa ihmisiä varten. Heidän tehtävänsä on pitää huolta työntekijöiden motivaatiosta ja siitä että töihin on mukava tulla. Hänen on aktiivisesti haettava kehittämisen kohteita, korjattava niitä ihmisten kanssa yhdessä ja pidettävä huoli, että työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa. Jotta tällainen onnistuu, johdon asenteen on oltava ihmisiä arvostava. Johtajan ja esimiehen täytyy uskoa, että yksilöt haluavat ja voivat kehittyä ja kasvaa. Tätä voi kutsua  arvostavaksi johtamiseksi.
Arvostava johtaminen on yrityksen ja sen yksilöiden kasvun johtamista. Kun tällainen johtaja ja esimies johtaa, hän Kuuntelee, Arvostaa, Sparraa, Vastuuttaa, Uskoo ja Antaa palautetta, jolloinka syntyy ihmisissä KASVUA. Kun yksilöt kasvavat, myös yritys kasvaa. Arvostava johtamisasenne tuo siten monipuolista kasvuasennetta yritykseen. 


Kuuntelen
Arvostan
Sparraan
Vastuutan
Uskon
Annan palautetta 
 
 


Arvostava johtaminen toimii sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Lyhyt tähtäin on päivittäistä johtamista, mikä tukee ja mahdollistaa hyvän suorituksen johtamisen. Kun yksilö on motivoitunut , häntä kuunnellaan ja arvostetaan, häntä sparrataan hyviin suorituksiin, häneen uskotaan ja hänelle annetaan palautetta, hän yltään parhaimpaan suoritukseensa. Johtamisen pitkä tähtäin pitää sisällään sellaisen aikaansaavan, kannustavan ja arvostavan toimintakulttuurin luomisen, joka tuottaa arvoa yrityksen asiakkaille, ja edelleen myös omistajille, henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille. Hyvä johtamis- ja toimintakulttuuri houkuttelee myös parhaat tekijät yritykseen, sekä innostaa heitä panostamaan työhönsä.
Millaista sitten on ei-arvostava johtaminen? Meillä kaikilla on sellaisesta kokemusta. Se on sitä kun johtajat ja esimiehet tietävät itse kaiken. Heillä ei ole aikaa työntekijöilleen, koska he haluavat tehdä kaiken itse. Jos työntekijä ehdottaa hänelle jotain, hän vastaa ”Hyvä ajatus, mutta...”. Hän luo organisaatioon toimintakulttuuria, joka passivoittaa työntekijöitä. Tällöin työntekijät tekevät vain sen, mikä on pakollista ja mahdollisimman pienellä vaivalla. Tällainen toimintakulttuuri näkyy myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
Arvostava johtaminen vaatii johtajalta nöyryyttä. Hänellä pitää olla myös terve itsetunto. Hän tietää omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Hän osaa johtaa itseään kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa pelkistetysti sitä, että hän tiedostaa omat tavoitteensa, arvonsa ja motivaationsa. Hän keskittyy tärkeisiin asioihin ja yksinkertaistaa elämänsä. Hän suunnittelee, organisoi ja toteuttaa tavoitteensa määrätietoisesti.
Tämä sama pätee myös lasten ja nuorten kasvatukseen kotona ja kouluissa. Tämä sama pätee myös mihin tahansa ihmissuhteeseen.  Yksinkertaista.  Arvostanko vai enkö arvosta?