sunnuntai 1. kesäkuuta 2014

Asiantuntijasta esimieheksi - kasva pituutta ja leveyttä!

Asiantuntijoista tehdään usein esimiehiä. Tällöin on tärkeää huomioida oman roolin muutos. Enää ei tarvitse olla asiasisällöllisesti aihealueensa paras osaaja, vaan tehtävänä on ennemminkin auttaa muita onnistumaan työssään ja ohjata heitä haluttuun suuntaan. Tällöin korostuvat aivan uudenlaiset ominaisuudet ja taidot.

Suuri haaste on siirtyminen entisten kollegoiden esimieheksi, sillä vaikeuksia saattaa aiheuttaa entiset ihmissuhteet ryhmän ja esimieheksi siirtyvän välillä sekä mahdollinen muiden tuntema kateus ja kilpailu. Tärkeintä on hahmottaa miten roolit poikkeavat toisistaan, mikä on asiantuntijan tehtävä ja mikä on esimiehen tehtävä ryhmässä.

Asiantuntijasta esimieheksi on aina roolin vaihdos. Uusi rooli vaatii uuden omaksumista ja vanhasta luopumista, tämä vaatii aikaa ja työtä. Prosessi ei ole vaivaton eikä helppo, sillä hänen on luotava uusi identiteetti. Uutta roolia tulee tutkia, opetella ja hyväksi johtajaksi kehittyä. Johtajaksi ei synnytä, vaan se on opittava taito, mutta halu olla johtaja on oma valinta. Ennen esimieheksi siirtymistä kannattaa tutkistele omaa halua, omia asenteita ja motiiveja sekä haluatko ottaa aseman tuomat tehtävät, vallan ja vastuun.

Kuvaisin asiaa sanomalla, että asiantuntijasta esimieheksi siirtyminen edellyttää pois oppimista: pois siitä että tekee asiat itse, pois siitä että ymmärtää asiat paremmin kuin muut, pois siitä että haluaa loistaa valokeilassa, pois siitä että haluaa itselleen kunnian tekemisistä.

Jos esimies jatkaa asiantuntijan roolissa omalla erityisalueellaan, tulos on yleensä huono. Ongelmaksi muodostuu silloin se, ettei kukaan varsinaisesti johda; asiantuntija tekee edelleen täsmälleen samanlaisia töitä kuin hänen niin sanotut alaisensa. Tällöin hän ei johda vaan toteuttaa.

Esimiehen olisi hyvä kysyä itseltään "Mitä itse odotan esimieheltäni?” Vastaus voi olla vaikka tämänkaltainen:

”Hän on kiinnostunut työstäni, pitää huolta työyhteisömme toimintaedellytyksistä, antaa elintilaa toteuttaa ajatuksiani, toimii keskustelukumppanina hankalissa tilanteissa, osoittaa uusia mahdollisuuksia, huolehtii työtehtävien tasapuolisesta jakaantumisesta ja oikeudenmukaisuudesta palkkauksessa, antaa positiivista palautetta silloin kun siihen on aihetta  ja antaa rakentavaa korjaavaa palautetta, ei vaadi enempää kuin mistä työntekijällä on mahdollisuus suoriutua mutta ei myöskään anna vain turhauttavan helppoja tehtäviä, on yhteisöllinen ja sosiaalinen, ottaa huomioon yksilölliset ongelmat."

Alkuvaiheessa esimies kokee turhauttavaa ja hämmentävää rooliristiriitaa, miten ajankäytön jakaa. Vanhat tehtävät saattavat jäädä edelleen hoidettavaksi esimiestyön ohella. Tehtävien ja vastuiden selvittäminen itselle ja muille antaa tasapainon. Tällöin esimiehen oma itsensä johtaminen nousee keskiöön. Ajankäytön hallinta, tavoitteellinen toiminta, tärkeiden asioiden erottaminen vähemmän tärkeistä, vuorovaikutus ihmisten kanssa, motivointi ja delegointi ovat tärkeitä kehittettäviä asioita esimiestyössä. Saku Tuominen sanoo ”Huonosta johtamisesta puhutaan paljon, mutta ehkä kaikkein suurin johtamisongelma on jokaisen johtajan korvien välissä. Harva osaa johtaa itseään.”

Esimiehen on tärkeää kehittää itseään koko ajan. Tärkein tapa on kokemuksen kerääminen esimiehenä toimimalla. Organisaation sisällä voi myös hyödyntää kokeneempia esimiehiä auttamaan ja opastamaan. Esimies voi myös käyttää ulkopuolista valmentajaa ”coachia”, jonka etu on se, että hän pystyy todennäköisesti tarjoamaan neutraalimman ja laajemman näkökulman asioihin, koska hän on toiminut myös muissa yrityksissä. Joskus on myös hyvä päästä päivittäisen työn ulkopuolelle virallisempaan esimieskoulutukseen. Tällaisten koulutusten haasteena on kuitenkin monesti, miten soveltaa opittua tietoa omaan työhönsä kun palaa arkeen. 

Millä keinoin tahansa kehitätkään itseäsi, lähde vahvuuksistasi. Opi ensin tunnistamaan vahvuutesi ja kuinka voit niitä hyödyntää esimiestyössäsi. Sen jälkeen yritä parantaa heikkouksiasi, mutta älä keskity pelkästään niihin!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti